Start
Stresskonsultation
Organisationsutveckl.
Coaching/Mentorskap
Arbetsmiljöarbete
Miljökonsultation
Säkerhetsrådgivning
Utbildning
Kontakta oss

 

 

 

 

Utbildning av personal som hanterar farligt gods

Enligt de olika regelverken för transport av farligt gods ska personer som hanterar farligt gods genomg?utbildning, anpassad efter personernas arbetsuppgifter. Vi arbetar huvudsakligen med sådan utbildning gällande transporter p?väg (ADR). Utbildningarna är skräddarsydda för olika företag eller yrkesgrupper.

 

 

 

Start

With time, the features and requirements of the customers also changed and hence the replica watches uk was born. The watch is available in a choice of white and black dials, and the chronograph positions are unlike any other rolex replica sale. Usually we have chrono dials at 3 o¡¯clock, 6 o¡¯clock and 9 o¡¯clock. However, this one has chrono dials at 6, 9 and 12 o¡¯clock, leaving the 3 0¡¯clock position free for the replica watches sale date display. The replica watches uk on the bezel give the watch a look of extreme strength, and the strength is true ¨C this is one replica watches sale that is seriously well built! The black rubber strap finishes the picture, and together, all of these features make this one of the most desirable rolex replica watches. And unlike many other ranges, these watches are not only for men.
Copyright ?2005 Ateva Konsult
Senast ändrad: 17 december 2005